4.11.2021

PP stžky B T2 (starší žákyně C)

Termín: neděle 14. listopadu 
Místo: ZŠ Mikulova, Praha 4 (zadní vchod u fotbalového hřiště)
Sraz: POZOR ZMĚNA!!! v 8,15h. před školou (hrajeme 1. zápas)
Konec: cca v 15h.
S sebou: rozcvičovací triko, dres, sálové boty, svačinu, pití, roušku
Kometa C: Veselá, Kopicová, Sedláčková, Ouředníčková, Robková, Hoffmannová, Rajterová, Pflegerová, Martišková, Fierla, Futerová, Jindrová

OPATŘENÍ!! - BUDE NA MÍSTĚ KONTROLOVÁNO!
●     a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem od certifikované laboratoře, nebo ●     b) absolvoval nejdéle před 7 dny RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem od certifikované laboratoře, nebo ●     c) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo ●     d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování  vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; prokazuje se jak ve formě tištěné, tak digitální v aplikaci Tečka, nebo  ●      e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. ●      přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. Výše uvedené se nevztahuje na děti do 12 let.

Týmy: Starší žákyně B (Starší žákyně B)

sk kometa praha

Copyright © SK Kometa Praha, z.s.

Psychological