Školní střediska

Ve školním roce 2023/2024 zahajujeme tréninky na školních střediscích následovně:

ZŠ Na Šutce :
Pampelišky (1.třída): pondělí 11.9.2023 (od 14:00 hodin)
Mrkvičky (2. - 3.třída): středa 13.9.2023 (od 14:00 hodin)

ZŠ Hovorčovická:
čtvrtek 14.9.2023 (od 14:00 hodin)
 

 
Platby
Platby za tréninkové jednotky jsou určeny pro školní pololetí to znamená na 5 měsíců (září - leden a únor - červen).
Minipřípravky na ZŠ Na Šutce cena 3.000,- Kč (2x týdně).

Minipřípravka ZŠ Hovorčovická cena 1.800 Kč (1x týdně).
V roce 2023-2024 platí sourozenecká sleva 10% ze součtu příspěvků.

Přihlášení pro nové členy:
prostřednictvím elektronické on-line přihlášky zde. Zaplacením členského příspěvku je vaše dítě přihlášeno. Na první trénink prosím doneste vytištěnou a podepsanou přihlášku vč. dokladu o zaplacení (výpis z účtu atp.)
Kapacita středisek ZŠ Šutka 3. třída a ZŠ Hovorčovická je již naplněna. Prosím kontaktujte nás s dotazem na volné místo na info@skkometapraha.cz.
ZŠ Šutka 1. a 2. třída jsou místa stále volná.

Přihlášení pro již registrované členy:
Zaplacením členského příaspěvku je vaše dítě přihlášeno. Na první trénink prosím doneste doklad o zaplacení (výpis z účtu atp.) Elektronickou přihlášku znovu nevyplňujte !!
Elektronickou přihlášku pravidelně aktualizujte v případě změny adresy trvalého bydliště, změny kontaktů( e-mail, telefon) DŮLEŽITÉ!!!

Bankovní spojení pro platbu bankovním převodem:

Komerční banka: 27-4604250287/0100
Variabilní symbol = RČ dítěte
KS= 0308
Do poznámky uveďte příjmení dítěte.

Pokud platíte v hotovosti, trenér vám vystaví příjmový doklad, který si pečlivě uschovejte pro případnou kontrolu údajů.


Platby jsou vždy za celé pololetí souhrnně, nelze platiti jednotlivé tréninky odděleně!!

V případě dlouhodobé neschopnosti dítěte je třeba se individuálně domluvit na případné kompenzaci.





Mini přípravky jsou určeny pro děti 1. až 3. max. 4. tříd základních škol.

Vzhledem k velkému zájmu, jak ze strany dětí, tak i jejich rodičů budeme v této práci pokračovat. Jedná se spíše o sportovně – psychologickou průpravu nejmenších dětí. Přivést je k pravidelnému cvičení, naučit zásady sportovního chování a získat je pro další sportovní rozvoj.
 

Mini přípravky jsou zaměřeny především na celkový rozvoj všeobecných pohybových a koordinačních schopností dětí. Speciální průprava pro volejbal se děje nenásilnou formou, pouze jako seznámení se základními technikami tohoto sportu. Je kladen důraz na využití přirozené potřeby pohybu u malých dětí. Cílem je vytvořit kladný vztah ke sportu.

Základnu tvoří žáci školy.
 

Tréninky probíhají ve společném obsazení chlapců a dívek.

Je zajištěna návaznost na vyučování a provoz družin a tím zvýšena bezpečnost dětí.

Získané dovednosti si děti prověřují na turnajích, velmi oblíbených krajských a republikových turnajů barevného minivolejbalu.
 

Sportovně nadané děti z těchto mini přípravek pak postupují do přípravek závodních oddílů našeho sportovního klubu.

Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři s bohatou praxí.

 


 



 

sk kometa praha

Copyright © SK Kometa Praha, z.s.

Psychological