Školní střediska

Ve školním roce 2020/2021 zahajujeme tréninky na školních střediscích následovně:

ZŠ Na Šutce :
Pampelišky (1.-2.třída): pondělí 7.9.2020 (od 14:00 hodin)
Mrkvičky (3.třída): středa 9.9.2020 (od 14:00 hodin)

ZŠ Hovorčovická:
úterý 8.9.2020 (od 14:00 hodin)

ZŠ Glowackého:
čtvrtek 15.9.2020 (od 16:00 hodin)

MŠ Na Přesypu:
až do odvolání se NEKONÁ
 

 
Platby
Platby za tréninkové jednotky jsou určeny pro školní pololetí to znamená na 5 měsíců (září - leden a únor - červen).
Mini minipřípravka při MŠ Na Přesypu 1.000,- Kč (1x týdně).
Minipřípravky na ZŠ Na Šutce a ZŠ Hovorčovická cena 2.200,- Kč (2x týdně).
Minipřípravka ZŠ Glowackého cena 2.000 Kč (2x týdně).
V roce 2020-2021 platí sourozenecká sleva 10% ze součtu příspěvků.

Přihlášení pro nové členy:
prostřednictvím elektronické on-line přihlášky zde. Zaplacením členského příspěvku je vaše dítě přihlášeno. Na první trénink prosím doneste vytištěnou a podepsanou přihlášku vč. dokladu o zaplacení (výpis z účtu atp.)

Přihlášení pro již registrované členy:
Zaplacením členského příaspěvku je vaše dítě přihlášeno. Na první trénink prosím doneste doklad o zaplacení (výpis z účtu atp.) Elektronickou přihlášku znovu nevyplňujte !!
Elektronickou přihlášku pravidelně aktualizujte v případě změny adresy trvalého bydliště, změny kontaktů( e-mail, telefon) DŮLEŽITÉ!!!

Bankovní spojení pro platbu bankovním převodem:

Komerční banka: 27-4604250287/0100
Variabilní symbol = RČ dítěte
KS= 0308
Do poznámky uveďte příjmení dítěte.

Pokud platíte v hotovosti, trenér vám vystaví příjmový doklad, který si pečlivě uschovejte pro případnou kontrolu údajů.


Platby jsou vždy za celé pololetí souhrnně, nelze platiti jednotlivé tréninky odděleně!!

V případě dlouhodobé neschopnosti dítěte je třeba se individuálně domluvit na případné kompenzaci.

Mini přípravky jsou určeny pro děti 1. až 3. max.4. tříd základních škol.

Od roku 2004 jsme zahájili systematickou práci s dětmi předškolní třídy mateřské školky Prahy 8, Na Přesypu. Vzhledem k velkému zájmu, jak ze strany dětí, tak i jejich rodičů budeme v této práci pokračovat. Jedná se spíše o sportovně – psychologickou průpravu nejmenších dětí. Přivést je k pravidelnému cvičení, naučit zásady sportovního chování a získat je pro další sportovní rozvoj.
 

Mini přípravky jsou zaměřeny především na celkový rozvoj všeobecných pohybových a koordinačních schopností dětí. Speciální průprava pro tenis a volejbal se děje nenásilnou formou, pouze jako seznámení se základními technikami těchto sportů. Je kladen důraz na využití přirozené potřeby pohybu u malých dětí. Cílem je vytvořit kladný vztah ke sportu.

Základnu tvoří žáci školy.
 

Tréninky probíhají ve společném obsazení chlapců a dívek.

Je zajištěna návaznost na vyučování a provoz družin a tím zvýšena bezpečnost dětí.

Získané dovednosti si děti prověřují na turnajích mezi jednotlivými sportovními středisky, které pořádáme 2x ročně a dále se děti účastní velmi oblíbených krajských a republikových turnajů barevného minivolejbalu.
 

Sportovně nadané děti z těchto mini přípravek pak postupují do přípravek závodních oddílů našeho sportovního klubu.

Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři s bohatou praxí.

 


  

sk kometa praha

Copyright © SK Kometa Praha, z.s.

Psychological