Volejbal

Volejbal je organizován v několika na sebe navazujících stupních od minipřípravky až po závodní oddíly.

 

Smyslem mini přípravek je umožnit všem dětem, jak sportovním talentům, tak i méně zdatným zapálencům, osvojit si základní pohybové dovednosti a poznat sportovní atmosféru. Důraz je zároveň kladen na individuální přístup v malých tréninkových skupinách, kde je možno citlivě reagovat na individuální potřeby každého jedince.Věnujeme se základům všech sportovních disciplín tak, aby byl zajištěn všestranný tělesný rozvoj dětí.Trénujeme mrštnost, rychlost, dynamiku, učíme zásadám sportovního tréninku, klademe důraz na sportovní chování a toleranci v kolektivu.
Po absolvování mini přípravek je zajištěna návaznost na závodní oddíly volejbalu i tenisu, aby mohly děti pokračovat v jimi zvoleném sportovním odvětví.

V přípravkách přecházíme ke specializovanějšímu tréninku volejbalu. Učíme základní úderovou techniku, postavení a pohyb v poli, základy z pravidel a volejbalový míč se postupně stává naším kamarádem a přestává být tou kulatou věcí co letí pokaždé jinam než my chceme. Co již umíme si můžeme ověřit na přátelských turnajích a utkáních, kterých se budeme v průběhu roku účastnit.

Do závodních oddílů vybíráme dívky a chlapce, kteří mají předpoklady pro další volejbalový růst. Zde se již jedná o tréninky výkonnostního volejbalu. Na hráče a hráčky jsou kladeny vysoké nároky samozřejmě s ohledem na jejich věk a fyzickou i psychickou vyspělost. Hrajeme registrované turnaje (Krajský přebor minivolejbalu, žákyň i žáků, kadetek a juniorek, Český pohár žákyň). Hráči jsou registrovanými členy našeho sportovního klubu. Tréninky probíhají 3x či 4x týdně a minimálně jeden víkend v měsíci jsme na turnajích. Tady už to s volejbalem myslíme opravdu vážně a výsledky by tomu měly odpovídat. Uvidíme na konci sezóny.


Přihlášení pro nové členy:

Prostřednictvím elektronické on-line přihlášky viz.kolonka Přihláška. Zaplacením členského příspěvku je vaše dítě přihlášeno. Na první trénink prosím doneste vytištěnou a podepsanou přihlášku vč. dokladu o zaplacení (výpis z účtu atp.)
V tuto chvíli jsou naše kapacity plné, prosím kontaktujte nás s dotazem na volné místo na info@skkometapraha.cz.

Přihlášení pro již registrované členy:
Zaplacením členského příaspěvku je vaše dítě přihlášeno. Na první trénink prosím doneste doklad o zaplacení (výpis z účtu atp.) Elektronickou přihlášku znovu nevyplňujte !!
Elektronickou přihlášku pravidelně aktualizujte - změna bydliště, změna kontaktních údajú( e-mail, telefon) - viz. záložka Přihláška - Úprava osobních údajů hráče. DŮLEŽITÉ !!!!

Platby

Platby za tréninkové jednotky jsou určeny pro školní pololetí to znamená na 5 měsíců (září - leden a únor - červen).

Minipřípravky na ZŠ Na Šutce (2x týdně) cena 3.000 Kč.

Minipřípravka na ZŠ Hovorčovická (1x týdně) cena 1.800 Kč.


Závodní družstva, trénink 2x, 3x až 4x týdně:
JKY "A",, KKY "A", StŽKY "A", MlŽKY "A"přípravka dívky I, MlŽCI a STŽCI cena 4.500,- Kč.
JKY "B", KKY "B", KKY "C", StŽKY "B", StŽKY "C", MLŽky "B", MlŽKY "C" a přípravka dívky II, přípravka chlapci cena 3.600 Kč.

 


Bankovní spojení pro platbu:
Komerční banka: 27-4604250287/0100
Variabilní symbol = RČ dítěte
KS= 0308
Do poznámky uveďte příjmení dítěte.
V roce 2022-2023 platí sourozenecká sleva 10% ze součtu příspěvků sourozenců.

Pokud platíte v hotovosti, trenér vám vystaví příjmový doklad, který si pečlivě uschovejte pro případnou kontrolu údajů.


Platby jsou vždy za celé pololetí souhrnně, nelze platiti jednotlivé tréninky odděleně!!
V případě dlouhodobé neschopnosti dítěte je třeba ihned informovat trenéra a předem se individuálně domluvit na případné kompenzaci.

 


sk kometa praha

Copyright © SK Kometa Praha, z.s.

Psychological