Klub

Kontaktní informace

 

Ing. Jan Pleticha - předseda představenstva

Štěpán Vaigl - místopředseda představenstva
Dana Vaiglová - místopředsedkyně představenstva
Mgr. Markéta Pletichová - místopředsedkyně představenstva


SK Kometa Praha, z.s.
Chvalkovická 689/25
193 00 Praha 9
IČ: 69780790
DIČ: CZ 69780790

Mobil:
+420 732 426 182 (Jan Pleticha)
+420 728 872 701 (Markéta Pletichová)
 

Bankovní spojení

Komerční banka, pobočka Praha 8
Číslo účtu: 27-4604250287
Kód banky: 0100

Při platbách členských příspěvků vždy uvádějte jako VS rodné číslo dítěte a do poznámky uveďte příjmení dítěte.


Cíle klubu


Věnujeme se dětem již v útlém školním věku a hlavní snahou a cílem našeho klubu je péče o děti se zaměřením na aktivní využití volného času v místě jejich bydliště.

Smyslem "mini přípravek" je pak umožnit všem dětem, jak sportovním talentům, tak i méně zdatným zapálencům, osvojit si základní pohybové dovednosti a poznat sportovní atmosféru. Důraz je zároveň kladen na individuální přístup v malých tréninkových skupinách, kde je možno citlivě reagovat na individuální potřeby každého jedince. Věnujeme se základům všech sportovních disciplín tak, aby byl zajištěn všestranný tělesný rozvoj dětí. Po absolvování mini přípravek je zajištěna návaznost na závodní oddíly volejbalu, aby mohly děti pokračovat v jimi zvoleném sportu.

V závodních oddílech si již klademe vyšší cíle. Chceme vychovávat mládežnickou základnu na takové úrovni, aby naši odchovanci byli platnými hráči ligových družstev i reprezentačních týmů. Chceme, aby naši závodní hráči měli zajištěnu profesionální péči kvalitními trenéry počínaje a rehabilitační a lékařskou péčí konče.

To, co je společným cílem nás všech, kteří se věnujeme mladým sportovcům, je rozvíjet všeobecný smysl pro zodpovědnost, cílevědomost, spravedlnost a krásný vztah ke sportu, který se mnohým může stát celoživotní láskou a možná i náplní.

Dalším důležitým projektem našeho klubu je volejbal pro hendikepované sportovce (amputáře ) - jehož iniciátorkou je naše trenérka Kristýna Kůtová. V současné době jsme jediným týmem volejbalu sedících v České republice. Cílem tohoto projektu je obnovit v ČR tento paralympijský sport a vybudovat solidní základy pro jeho zapojení do sporovních disciplín hendikepovaných sportovců tak, abychom se mohli důstojně zapojit do mezinárodních turnajů "volejbalu sedících" a postupně tak moci pomýšlet i na vyšší mety v tomto dynamickém sportu.
  

Přihlášení pro nové členy

Prostřednictvím elektronické on-line přihlášky viz. záložka Přihláška. Zaplacením členského příaspěvku je vaše dítě přihlášeno. Na první trénink prosím doneste vytištěnou a podepsanou přihlášku vč. dokladu o zaplacení (výpis z účtu atp.)

Přihlášení pro již registrované členy

Zaplacením členského příaspěvku je vaše dítě přihlášeno. Na první trénink prosím doneste doklad o zaplacení (výpis z účtu atp.) Elektronickou přihlášku znovu nevyplňujte !!
Elektronickou přihlášku pravidelně aktualizujte - změna bydliště, změna kontaktních údajú( e-mail, telefon) - viz. záložka Přihláška - Úprava osobních údajů hráče. DŮLEŽITÉ !!!!


Platby

Platby za tréninkové jednotky jsou určeny pro školní pololetí to znamená na 5 měsíců (září - leden a únor - červen).
Minipřípravky na ZŠ Na Šutce (2x týdně) cena 3.000 Kč a ZŠ Hovorčovická cena 1.800,- Kč (1x týdně).

 

Závodní družstva, trénink 3x až 4x týdně:
JKY "A", KKY "A", StŽKY "A", MlŽKY "A", přípravka I., StŽCI a MlŽCI cena 4.500,- Kč.

Závodní družstva trénující 2x až 3x týdně:
ženy Z1, JKY B, KKY B, KKY "C", StŽKY "B", StŽKY "C", MlŽKY "B", MlŽKY "C" a přípravka II., přípravka chlapci cena 3.600,- Kč.


Bankovní spojení pro platbu bankovním převodem:
Komerční banka: 27-4604250287/0100
Variabilní symbol = RČ dítěte
KS= 0308
Do poznámky uveďte příjmení dítěte.

Pokud platíte v hotovosti, trenér vám vystaví příjmový doklad, který si pečlivě uschovejte pro případnou kontrolu údajů.


Platby jsou vždy za celé pololetí souhrnně, nelze platiti jednotlivé tréninky odděleně!!
V případě dlouhodobé neschopnosti dítěte je třeba ihned informovat trenéra a předem se individuálně domluvit na případné kompenzaci.

sk kometa praha

Copyright © SK Kometa Praha, z.s.

Psychological